Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

22/03/2018 - Boşanma

Günümüzde maalesef ki aldatma yani kanuni ifadesiyle "zina" sebebiyle evliliklerini sona erdiren veya sona erdirmeyi düşünen çiftlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Medeni kanunumuzda birlikteliklerin ve evliliklerin bitmesine neden olan aldatma meselesi özel olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucunun söz konusu olan zina fiilini ayrıca ve özel olarak diğer boşanma sebeplerinden ayrı bir şekilde ele alması yerinde bir tutumdur.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Peki Hangi Davranışlar Zina (Aldatma) Sayılır ?

Zinanın açık bir tanımı kanunda yapılmış değildir. Zinanın tanımı; hangi kocanın veya kadın eşin hangi davranışlarının zina sayılacağı öğreti ve yargı içtihatlarına bırakılmıştır. Medeni Kanun eşlerden biri zina ederse diğer eşin boşanma davası açabileceğini düzenlemiştir. Zina bilindiği üzere mevcut hukuk düzenince suç değildir. Yani eşini aldatan bir kimseye ceza kanunu anlamında bir yaptırım uygulanmamakla birlikte kanun koyucu aldatma eylemini boşanma sebebi saymıştır.

Bilindiği üzere ailenin toplumda önemli bir yeri vardır. Aile kavramına verilen önem neticesinde aile olmanın sonuçlarıyla bağdaşmayacak belki de affedilmeyecek fiillerden biri de evlilik birlikteliği içindeki eşin diğer eşi aldatmasıdır. Medeni kanunumuz eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bunun bir sonucu olarak da zina fiilini evliliği sona erdiren davranışlardan saymış ve bu fiile evliliğini sona erdirmek isteyen kişilere önemli bazı haklar tanımıştır.

Eşimin Beni Aldattığını Nasıl İspat Edebilirim ? 

Üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de zinanın ispatı konusudur. Kanunda zinanın ispatı konusu özel olarak ele alınmıştır. Niteliği itibariyle ispatı zor alan zina fiiline yönelik olarak kanun koyucu bazı kurallar getirmiştir. Bu kuralları açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; kanunumuz bazı hallerin varlığı halinde aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmaz ve zinanın varlığını kabul eder. Yani Evli bir erkeğin, geceyi başka bir kadınla otel odasında geçirmesi durumunda artık zina fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaz ve erkek eşin karısını aldattığı kabul edilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki güven sarsıcı hareketler;

  • eşinden telefonunu saklama 
  • eve geç gelme
  • geceyi nerede geçirdiğini eşinden gizleme gibi güven ilişkisini sarsan hareketler zina yani aldatma olarak kabul edilmemektedir. Böyle bir durumda aldatmadan dolayı açacağınız boşanma davasının aleyhinize sonuçlanma ihtimali yüksektir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Ne zaman Sona Erer ?

Belkide üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biri de aldatma sebebiyle açılacak boşanma davalarında süre sınırı olmasıdır. Bu hususa hak kaybı yaşamamak için çok dikkat edilmelidir. Yani eğer eşiniz sizi aldattıysa elinizi çabuk tutmak zorundasınız.

Peki ne zamana kadar boşanma davası açmalıyım?

Kanunun öngördüğü süre 6 aydır. Eşinizin aldatma eylemini öğrendikten sonra 6 ay içinde boşanma davasını açmak zorundasınız. Eşinizin sizi aldattığını uzunca bir zaman sonra öğrendiğinizde de dava açma hakkınız sona erecektir. Kanunun bu durumda belirlediği süre ise 5 yıldır. Yani 6 yıl önce eşinizin sizi aldattığınız öğrenirseniz yine aldatma sebebiyle boşanma davası açamazsınız. 

Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için diğer bir önemli durum ise aftır. Eğer eşinizi bir kere affederseniz bir daha affettiğiniz aldatma eylemi sebebiyle boşanma davası açamazsınız. Peki affetmekten ne anlamak gerekir? Zina sebebiyle açılan boşanma davalarının diğer sebeplere göre açılan boşanma davalarından farkı nedir? Diğer tüm bu ayrıntıları ve daha fazlasını boşanma avukatı olmadan ve gerek kalmadan düşük seminer ücretleriyle Hukuk Bilimi Seminerlerinde bulabilirsiniz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+