Özel ve Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

22/03/2018 - Boşanma

Bilindiği Üzere 01.01.2002 tarihinde yürürlüğü giren Türk Medeni Kanununda Boşanma sebepleri ikin genel  başlık altına toplanabilir. Bu başlıklar; genel boşanma sebepleri; ikincisi ise özel boşanma sebepleridir. Peki nedir bu özel ve genel boşanma sebepleri? Kanun koyucu medeni kanunda neden böyle bir ayrıma gitmiştir? Böyle bir ayrıma gidilmesinin pratik bir sonucu nedir?

Özel ve Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Genel ve Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanun koyucu yaşamın getirdiği bir takım tecrübelerden ve hayatın genel akışından edindiği birikimlere göre evlilik birlikteliğini sonlandırmak isteyen çiftlerin yaşadıkları olaylara ve çiftler arasında meydana gelen problemleri çeşitli düşüncelerle bazı problemlerden ayrı ve özel olarak düzenleme yoluna gitmiştir.

Eşler arasında ortaya çıkan problemler çeşit çeşit ve birbirinden farklı sayısız problemler olabilir. Ancak bazı özel durumlar vardır ki kanun koyucu söz konusu durumların önemi gereği bu durumlara ilişkin özel kurallar getirmiş ve diğer tüm durumlardan ayrık bir şekilde düzenlemiştir. İşte bu özel düzenlenmiş olan sebeplere özel boşanma sebepleri, bu özel durumlar dışında kalan diğer tüm sebepler ise genel boşanma sebebi olarak sayılmıştır.

Özel boşanma sebeplerine kısaca belirtmek gerekirse;

  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi,
  • çiftlerin onur kırıcı davranışlarda bulunması,
  • Ortak konutun terk edilmesi gibi durumlar diğer boşanma sebeplerinden özel olarak düzenlenmiştir. Özel olarak düzenlenen bu sebeplerin koşulları ayrıca kanunda ve eksik kalan kısımları ise yüksek mahkeme kararlarında açıklanmış ve izah edilmiştir. 

Genel ve Özel Boşanma Sebeplerinin Farkı Nedir ?

Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda boşanma sebeplerini kategorize etmeye çalıştık, genel ve özel olmak üzere 2 başlık altında toplanabileceğini ifade ettik. Peki bu ayrımın önemi nedir? Aslında sona erdirilmek istenen bir evliliğin genel sebeplerden mi yoksa özel sebeplerden mi sona erdirilmesinin önemi büyüktür? Özel sebeplere dayanılarak açılan bir boşanma davasında özel sebeplerin ispatlanması durumunda hakim artık boşanmaya karar vermek zorundadır.

Özel boşanma sebepleri dışında genel sebeplere dayanılarak açılan bir davada hakim boşanmaya karar vermek zorunda değildir. Bir takım başka koşullarında gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek zorundadır. Burada belirtmekte fayda var ki özel sebeplerden dolayı verilen boşanma kararındaki evliliğin mali sonuçları ile genel sebeplerden ötürü verilecek boşanma kararındaki evliliğin mali sonuçları aynı olmayacağı muhakkaktır. Bu sonuçların daha detaylı olarak işlenmesini Hukuk Bilimi Seminerlerine katılarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz. 


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+