Hukuk Sistemlerine Göre Boşanma Davası Sistemleri Nelerdir ?

24/03/2018 - Boşanma

Çeşitli hukuk sistemlerine göre belirli nedenlerden dolayı boşanma davası açmaya gerek kalmadan veya boşanma avukatına gerek kalmadan evlilik birlikteliğini sonlandırmak mümkündür. Bununla birlikte boşanmayı reddeden hukuk sistemleri de bulunmaktadır. Genel olarak boşanma ve boşanma davaları sistemlerini sınıflandıracak ve Türk hukukunun kabul ettiği sistem hakkında bilgiler vereceğiz.

Hukuk Sistemlerine Göre Boşanma Davası Sistemleri Nelerdir ?

Boşanmayı Kabul Etmeyen Hukuk Sistemleri Var mıdır?

Boşanmayı kabul etmeyen sistemler bulunmaktadır. Bu görüşün taraftarları evliliğin eşlerin hayatı boyunca devam etmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu görüşün etkileri günümüzde geçerli değildir. Boşanmayı kabul etmeyen bu sistem tarihseldir ve günümüzde etkisi yok denecek kadar azdır. Zira bu sistem günün koşullarına ve hayatın genel işleyişine uygun düşmemektedir. Bu görüşün tam zıttı bir görüş ise serbest boşanma sistemidir. 

Serbest Boşanma Sistemi Nedir? Hakimsiz ve Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bu sistemde ise boşanmayı ve boşanma davalarını reddeden sistemin tam tersidir. Serbest boşanma sistemi boşanmayı kabul etmeyen sisteme nazaran etkilerini belirli hukuk sistemlerinde göstermektedir. Bu sisteme göre eşlerden bir belirli bir sebep göstermeksizin tek taraflı irade beyanıyla evlilik birlikteliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Yani eşlerin evlilik birlikteliğini sonlandırmaya yönelik taleplerini denetleyecek bir mekanizma bu sistemde bulunmamaktadır.Dolayısı ile bu sistemde boşanma avukatı ve boşanmaya karar veren bir hakim yoktur. Eşlerin birbirlerine karşı keyfi davranmalarına yol açabilecek bu sistem yine boşanmayı ve boşanma davalarını reddeden sistem gibi çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenmemiştir. Peki çağdaş hukuk düzenlerinde uygulanan evlilik birlikteliğini sona erdiren boşanma sistemi nedir?

Çağdaş Hukuk Düzenlerinde Uygulanan Boşanma Sistemleri 

Belirli sebeplere dayanarak hakim kararıyla evlilikleri sona erdiren sistem, çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen sistemdir. Türk hukukunun da medeni kanunun kabul ettiği sistem belirli sebeplerin varlığı halinde boşanmanın hakim kararıyla gerçekleştirilmesidir. Bu sistemde boşanma sebepleri ve bu sebeplerin gerçekleştiğinin ispatlanması gerekir. Diğer sistemlere biraz daha karmaşık bir sistem sayılabilir. Zira bu sistemde sebepler çok önemli olduğu için ve mahkemede bir yargılama süreci neticesinde evliliğin bitmesine veya bitmemesine hakim tarafından karar verildiği için farklı aktörler işin içine girmektedir. Bu aktörlerin başında boşanma avukatı gelmektedir. Zira kanunu ve uygulanmasını bilen profesyonel kişiler avukatlardır. Bu sistemde evlilik birlikteliğinin sona ermesine ciddi parasal sonuçlar bağlandığından boşanma davalarında hukuk bilgisi önem kazanmaktadır. Medeni kanunda uygulanan sistemi seminerlerimizde detaylı olarak işlenmekte ve hayatınızın geri kalanında pişmanlık yaşamamak ve boşanma sürecinde maddi ve manevi açıdan kendinizi koruma altına almak için seminerimizde boşanma davalarına ilişkin önemli bilgileri sizinle paylaşıyoruz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+