Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Eşin Boşanma Davasında Dikkat Etmesi Gerekenler

27/03/2018 - Boşanma

Evliliklerin sona erme sebepleri arasında eşinden dayak yemek ve şiddet görmek, üzülerek belirtmek gerekir ki boşanma davalarında yaygın olarak görülmektedir. Birçok evliliğin sona erme sebebi kadının kocasından dayak ve şiddet görmesidir. Boşanma davalarında ileri sürülen sebepler arasında eşe karşı şiddetin bu kadar yaygın olmasının sosyolojik, kültürel ve psikolojik açıdan çeşitli sebepleri ve izahları şüphesiz ki mevcuttur. Ancak biz burada eşe karşı şiddetin boşanma davalarındaki sonuçları üzerinde duracağız ve yaşanan hadiselere Medeni Kanunun penceresinden bakacağız. Peki Kanunda hangi davranışların eşe karşı şiddet yani kanunun ifadesiyle "pek kötü" davranış sayılır?

Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Eşin Boşanma Davasında Dikkat Etmesi Gerekenler

Eşlerin Hangi Davranışları Şiddet, Pek Kötü Davranış Sayılır?

Medeni Kanun, eşlerin birbirine karşı göstermiş olduğu fiziksel şiddeti pek kötü davranış olarak ifade etmektedir. Ancak net bir tanım vermemiştir. Tanımı hukuk hocalarının görüşlerine ve yargı içtihatlarına bırakmıştır. Aslında tanımı çok da karmaşık değildir. Basitçe ifade etmek gerekirse kocanın eşini dövmesi aynı şekilde kadının da kocasını dövmesi, fiziksel şiddette bulunması boşanma sebebidir. Eşinin vücut bütünlüğüne saldırarak kişilik haklarını ihlal etmenin kanunun ifade ettiği pek kötü davranış koşullarının oluştuğuna şüphe yoktur. Ancak eşin eylemini her zaman bu kadar kolay nitelendirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, evlilik birlikteliği içinde eşini aç bırakmak şiddet sayılır mı? Buradaki eylemin niteliğini şüphesiz Aile Mahkemesi hakimi belirleyecektir. Aile hakimi gerçekleştirilen hareketin niteliğini tarafların

  1. Kültür düzeyini,
  2. Karakterlerini,
  3. Eğitim durumlarını ve
  4. Yöresel yaşam ve davranış biçimlerini de dikkate alır.

 Yüksek yargı içtihatlarına bakıldığında eşini aç bırakmak, bir odaya kilitlemek gibi durumlar şiddet, kanunun ifadesiyle pek kötü davranış sayılmıştır.

Basit Bir Tokat Atmak Şiddet Sayılır mı?

Kanunda tam bir tanım verilmediği için Yüksek Yargı içtihatlarına göre pek kötü davranışın zulüm veya işkence boyutunda olması şarttır. Yani eşinizin öfkesine hakim olamayarak size attığı bir tokat veya hafif yaralama boşanma sebebi değildir. Tabi ki bu durum tekrarlanmamak koşulu ile geçerlidir. Boşanma avukatları tarafından pek bilinmeyen bir durum ise eşe karşı şiddetin ortak yaşımı çekilmez hale getirip getirmediğinin bir önemi olmayışıdır. Kanunun ve yüksek yargı içtihatlarının aradığı anlamda bir pek kötü davranıştan söz edilebiliyorsa artık söz konusu eylemin ortak yaşımı çekilmez hale getirip getirilmediğine bakılmaz. Ancak uygulamada boşanma avukatları tarafından ortak yaşımı çekilmez hale getirip getirmediği sürekli dilekçelerde tartışıldığından boşanma davaları gereksiz yere uzatılmaktadır.

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası Açılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşte burada bahsedeceğimiz hususlar boşanma davalarında hak kaybına uğramamak için çok önemlidir. Zira kanun fiziksel şiddeti boşanma sebebi saymakla birlikte bu sebebi ileri sürerek boşanma davası açma noktasında bir takım sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamalardan birincisi süre sınırıdır. Şiddet sebebiyle boşanma davası açmak için 6 ay ve 5 yıllık süre sınırı vardır. Şiddete maruz kalmadan itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içerisinde bu davanın açılması gerekmektedir. Diğer bir sınırlama ise eşini affetmektir. Af açık veya örtülü bir şekilde yapılabilir. Siz eşinizi vicdani olarak affetmeseniz de açmayı düşündüğünüz bir boşanma davasında eşim beni affetti savunması ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü eşinize karşı olan hangi davranışlarınızın örtülü af kapsamında olduğunu çoğu zaman bilmezsiniz. Siz vicdani olarak eşinizi affetmeseniz de eşinizle birlikte bir tatile gitmeniz veya aile ziyaretine gitmeniz davada eşinizi affettiğiniz şeklinde yorumlanabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak ve boşanma davalarında böyle süprizlerle karşılaşmamak ve açmayı düşündüğünüz davalarda kazançlı çıkabilmek için eğitimlerimize katılabilirsiniz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+