Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Nedir ?

20/03/2018 - Boşanma

Diğer tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da avukatın rolü büyüktür. Boşanmak isteyen çiftlerin aile mahkemeleri huzurunda avukatla temsil edilmesi elbette hukuk bilgisi olmayan ve boşanmak isteyen kişilere büyük yararlar sağlar. Mesleğini profesyonel anlamda hukuk bilgisi ile yerine getiren biri ile hukuki bilgi seviyesi günlük vasat hukuki bilgilerin ötesine geçmeden, internetten ya da kulaktan dolma bilgilerle boşanmak isteyen ve boşanma davasını takip edebileceğini zanneden kişinin boşanma davalarını anlama ve algılama biçimi arasında büyük farklar olacaktır.

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Nedir ?

Boşanma davasında avukat ile temsil edilmek zorunlu mudur?

Mevcut hukuk düzenimizde lehinize veya aleyhinize açılmış hiçbir davada (bazı ceza davaları istisna olmak üzere) avukat ile temsil edilmek zorunlu değildir.

Ancak avukat ile temsil edilmek hukuki anlamda profesyonel bir yardım almanızı sağlayacaktır. Hatta bazen bazı durumlar meydana gelir ki lehinize bitebilecek bir dava, hukuk bilgisi eksikliğinden dolayı aleyhinize sonuç doğurabilir. Boşanma davasında aleyhinize doğan maddi ve manevi sonuçlardan sonra en iyi boşanma avukatı bile bir şey yapamaz.

Hele ki boşanma davası gibi özellikle mali sonuçları açısından tarafları ekonomik sıkıntıya düşürebilecek dava türlerinde ileriye dönük pişmanlık yaşamamak ve boşanma davalarında maddi ve manevi açıdan kazançlı çıkabilmek için bazı önemli hukuki bilgilere ihtiyacınız vardır.

Bu ihtiyacınızı boşanma avukatı tutarak avukatın bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak karşılayabilirsiniz. Başka bir seçenek ise düşük katılım ücretleriyle hukuk bilimi seminerlerine katılarak karşılayabilirsiniz. Seminerlerimize katıldıktan sonra en iyi boşanma avukatı olmasa bile en az bir boşanma avukatı kadar boşanma ve aile hukuku davalarına yönelik bilgiye sahip olacaksınız.

Boşanma avukatı ile davalarda temsil edilmenin maliyeti nedir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, avukatlık mesleğinde boşanma avukatı diye özel bir branş yoktur. Avukatlar mesleğini icra ederken kendi özel ilgi alanlarına göre bazı dava türlerine yoğunlaşabilirler. Boşanma avukatı, boşanma davalarında yoğun olarak faaliyet göstermiş hukukçudur. Yasal olarak avukatın bir dava türünden alabileceği ücreti Türkiye Barolar Birliği her yıl yayınladığı tarife ile belirler. Bu tarifede belirlenen ücretler avukatın alabileceği asgari bedeldir. Bu asgari bedelin altında olmamak kaydıyla avukat takip ettiği dava ve işlerden ücret talep edebilir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+