Boşanma Avukatları Tarafından Boşanma Davalarında En Çok Yapılan Hatalar ?

29/03/2018 - Boşanma

Boşanma sürecine girmiş bireylerin açmış oldukları boşanma davalarında en sık yaptıkları hataları iki kategori altında incelemek yerinde olacaktır.

1- Boşanma davalarını kendi açmaya çalışan ve açan kimseler.

2- Boşanma davalarını boşanma hukuku alanında belirli bir tecrübeye sahip boşanma avukatı ile açan ve takip ettiren kimseler.

Boşanma davalarını kendi açmaya çalışan ya da açan kimselerin hukuk bilgisi olmadığı için yeterli ve doğru bilgiye ulaşamadan davalarını sürdürmeye çalıştıklarından o davalarda yapılan hatalardan en sık rastlananları açıklamaya çalışacağız. İkincisi ise boşanma avukatlarının boşanma davalarına yaptıkları hataları açıklayacağız.

Boşanma Avukatları Tarafından Boşanma Davalarında En Çok Yapılan Hatalar ?

Boşanma Davasının Dayandığı Boşanma Sebeplerini Doğru Tespit Edememek 

Tüm modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk Hukuk Sisteminde de evlilik birlikteliğini sona erdirmek için belirli koşulların oluşması aranmaktadır. Boşanma sebeplerinin düzenlendiği kanun olan Medeni Kanunda bir takım özel ve genel sebepler sayılmıştır. Bu sebeplerin hangi hallerde gerçekleşeceği ve gerçekleştiğinde sonuçlarının diğer boşanma sebeplerine göre avantajlarının ne olacağının bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra dayanılan sebebin ispatı açısından en yararlı sebebin hangisi olacağının iyi tahlil edilmesi önemlidir. Boşanma davasının bu sebebe göre önceden ince ince işlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde açılmış ve halen devam etmekte olan boşanma davalarında görüldüğü üzere evlilik birlikteliğini sona erdiren sebepler havada uçuşmakta ve tam bir karmaşa içerisinde dilekçeler verilmekte ve ülkemizdeki mahkemelerinde iş yükü nazara alındığında boşanma davaları bir kaos içerisinde sürüp gitmektedir. Böyle olunca da ne boşanma davasının tarafları ne davada karar verecek olan hakim ne de boşanma avukatı dosyadaki vakıaları ve vakıların hukuki nitelendirmesini doğru bir şekilde yapamamakta ve davalar gereksiz yere uzayıp gitmektedir. Bu durum evlilik birlikteliğini sona erdirmede haklı olan tarafın haklar ihlal edilmekte ve haklılığından elde edeceği yararları elde edememektedir. Oysaki boşanma davasının dayandığı sebepler daha dava aşamasına gelinmeden tespit edilip öncesinde bu sebeplerin mahkemedeki ispat vasıtaları da dikkate alınmak suretiyle planlı bir çalışma neticesinde boşanma davalarından maddi ve manevi bir şekilde kazançlı çıkma olanağı mevcuttur.

Boşanma Davasının Açılacağı Doğru Zamanı Tespit Edememek

Şimdi burada hemen belirtmek gerekir evlilik birlikteliği içerisinde bazı olağan üstü durumlar meydana gelebilir ki boşanma davasının zamanını tartışmak ve değerlendirmek doğru olmayabilir. Bu gibi istisna durumları hariç olmak üzere boşanma davasını, boşanma sebebinin en olgun zamanda ikame etmek hem davadaki haklılığınızı arttıracak  hem de bu sebeplerin mahkeme huzurundaki ispatını kolaylaştıracaktır. Ek olarak eşinizin size karşı dava açmasını engelleyerek boşanma davasından maddi ve manevi bir şekilde kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Açmayı düşündüğünüz boşanma davalarında en az bir boşanma avukatı kadar boşanma davalarında bilgiye sahip olmak, belirtilen hataları yapmamak için düşük seminer ücretleriyle hayatınızın geri kalanında pişmanlık yaşamamak için seminerlerimize katılabilirsiniz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+