Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

06/03/2018 - Boşanma

Bu sorunun cevabı aslında basit olduğu kadar çokta zordur. Zor yanı, davanın açılması değil özensiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan açılacak olan anlaşmalı boşanma davasının sonuçlarıdır. Her dava olduğu gibi anlaşmalı boşanma davası için ilk önce bulunduğunuz yerdeki adliyeye gidip, adliyede var ise aile mahkemelerine; aile mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise, aile mahkemeleri sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerine verilecek bir dilekçe ile açılır. 

Önemli olan davayı bir şekilde internetten veya kulaktan dolma bilgilerle bir şekilde açmak mıdır? Yoksa neticelerini hesaplayabilmek midir? Boşanma davaları sonuçları itibariyle büyük mağduriyetler yaratabilecek davalardır. Bu davaların açılırken yeterli ve donanımlı kimseler tarafından açılmadığı takdirde olası büyük pişmanlıklar ile maddi ve manevi zararların yaşanılması kaçınılmazdır. 

Açılmış bir anlaşmalı boşanma davasının kaybedilme riski nedir?

Tarafların üzerinde anlaşmış oldukları bir protokol ile aile mahkemelerine başvurmaları mutlaka boşanacakları anlamına gelmez. Elbette kanun koyucu Türk Medeni Kanununda anlaşmalı boşanmaya ilişkin bir takım şartlar getirmiştir. Bunlardan en önemlisi evlilik birlikteliğinin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Diğer bir şart ise boşanma isteyen tarafların mahkeme huzurunda bizzat hazır bulunmalarıdır. Yani eşiniz boşanma protokolünü imzaladı ama ancak mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde ve duruşma saatinde görülecek olan duruşmaya gelmez ise hakim boşanmaya karar veremez. O zamana kadar ki yapılmış işlemlerin önemi kalmaz. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasını açarken yapılan hataların telafisi var mıdır?

İşte anlaşmalı boşanma davası açılırken en çok dikkat edilecek şey yapılacak hataların telafisinin olmamasıdır. Çünkü taraflar anlaşma protokolü ile kararlaştırılan hususlarda;

  • mal paylaşımı
  • maddi ve manevi tazminat tutarları
  • velayete ilişkin sonuçlar hakkında artık tüm haklarını kaybederler.

Bu sebeple Hukuk Biliminden alacağınız bilgilendirme seminerleri ile açmayı düşündüğünüz  boşanma davasında hata yapma ihtimaliniz söz konusu olmayacak.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+