Blog İçerikleri


Boşanma Avukatları Tarafından Boşanma Davalarında En Çok Yapılan Hatalar ?

Boşanma Avukatları Tarafından Boşanma Davalarında En Çok Yapılan Hatalar ?

Boşanma sürecine girmiş bireylerin açmış oldukları boşanma davalarında en sık yaptıkları hataları iki kategori altında incelemek yerinde olacaktır.1- Boşanma davalarını kendi açmaya çalışan

29/03/2018

Eşlerin Birbirlerine Karşı Onur Kırıcı Davranışları Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Eşlerin Birbirlerine Karşı Onur Kırıcı Davranışları Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Evliliklerin sona ermesinde, boşanma sebeplerinden biri de onur kırıcı davranışlardır. Boşanma avukatları boşanma davalarında bu sebepleri dilekçelerde sıkça ileri sürerler.Eşlerin birbirler

29/03/2018

Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Eşin Boşanma Davasında Dikkat Etmesi Gerekenler

Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Eşin Boşanma Davasında Dikkat Etmesi Gerekenler

Evliliklerin sona erme sebepleri arasında eşinden dayak yemek ve şiddet görmek, üzülerek belirtmek gerekir ki boşanma davalarında yaygın olarak görülmektedir. Birçok evliliğin sona erme sebe

27/03/2018

Boşanma Sebeplerinin Mal Paylaşımına Etkisi Nedir ?

Boşanma Sebeplerinin Mal Paylaşımına Etkisi Nedir ?

Medeni kanunda düzenlenen mal rejimi, edinilmiş mallara katılma sistemidir. Burada edinilmiş mallara katılma rejiminin özelliklerinden ziyade açılan bir boşanma davasında boşanma

26/03/2018

Eşim Boşanmak İstemiyor Evliliğimi Nasıl Sonlandırabilirim ?

Eşim Boşanmak İstemiyor Evliliğimi Nasıl Sonlandırabilirim ?

Çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen yöntem evlilik birlikteliğinin belli sebeplerin varlığı halinde hakim kararıyla sonlandırılmasıdır. Bu durumun bir istisnası anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı bo

25/03/2018

Boşanma Davalarının Dayandığı Temel Prensipleri Nelerdir ?

Boşanma Davalarının Dayandığı Temel Prensipleri Nelerdir ?

Hukuk sistemlerine göre kanun koyucular çeşitli sebeplerden dolayı boşanma davalarının açılması sürdürülmesi ve neticelenmesine kadar hatta kararın kesinleşmesine kadar aile kavramının toplumdaki ö

25/03/2018

Hukuk Sistemlerine Göre Boşanma Davası Sistemleri Nelerdir ?

Hukuk Sistemlerine Göre Boşanma Davası Sistemleri Nelerdir ?

Çeşitli hukuk sistemlerine göre belirli nedenlerden dolayı boşanma davası açmaya gerek kalmadan veya boşanma avukatına gerek kalmadan evlilik birlikteliğini sonlandırmak mümkündür. Bununla birlikte

24/03/2018

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Günümüzde maalesef ki aldatma yani kanuni ifadesiyle "zina" sebebiyle evliliklerini sona erdiren veya sona erdirmeyi düşünen çiftlerin sayısı azımsanmayacak kadar

22/03/2018

Özel ve Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Özel ve Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Bilindiği Üzere 01.01.2002 tarihinde yürürlüğü giren Türk Medeni Kanununda Boşanma sebepleri ikin genel  başlık altına toplanabilir. Bu başlıklar; genel boşanma sebepleri; ikincisi ise öz

22/03/2018

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Nedir ?

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Nedir ?

Diğer tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da avukatın rolü büyüktür. Boşanmak isteyen çiftlerin aile mahkemeleri huzurunda avukatla temsil edilmesi elbette hukuk bilgisi

20/03/2018